“Waarom ik zo graag voor mijn baas werk? Nou, ze is gewoon súper! Ze weet wat er
onder werknemers speelt en reageert daar adequaat op. Ze laat vriendelijk, maar
duidelijk weten wat er van ons verwacht wordt en biedt hulp als dat nodig is. Onderlinge
ergernissen in ons team komen dan ook zelden voor. We zijn gewoon een topteam!”

Bent u ook zo’n baas?
Zijn uw werknemers ook zo lovend over u, omdat u de boel goed weet te managen?
Weet u een goede werksfeer te creëren door vroegtijdig ergernissen uit de weg te
ruimen? Dan heeft u het goed voor elkaar! De ervaring wijst immers uit dat tevreden
werknemers beter presteren dan ontevreden werknemers. Logisch!
Soms loopt het net even anders
Jammer genoeg valt het in de praktijk niet altijd mee om alle werknemers bij de les te
houden. Vaak vinden werkgevers het lastig om een goede balans te vinden tussen
gewoon duidelijk zijn en er te snel bovenop zitten. Toch is dat van groot belang, want wat
begint als kleine ergernis, kan gemakkelijk escaleren in serieuze problemen die

werkgevers veel geld kosten!
Wij horen regelmatig verhalen van werkgevers die het gevoel hebben dat de boel uit de
hand gelopen is en niet meer weten hoe ze de situatie op moeten lossen. Ontslag lijkt
dan de meest voor de handliggende oplossing, maar een werknemer ontslaan, dat kan

niet zomaar! Wat dan?
Herken ergernissen en roep hulp in!
Heeft u ook te maken met een werknemer die vaak te laat komt, zich niet aan afspraken
houdt, of naar alcohol ruikt? Dan is alertheid geboden! Het is heel verstandig om u in dit
soort gevallen tijdig bij te laten staan. Zo versterkt u als werkgever uw positie om tot een
goede oplossing te komen.

Dejura helpt!
Samen met werkgevers kijken wij naar mogelijke oplossingsrichtingen en bepalen samen
de beste route. Wij adviseren en ondersteunen bij het vastleggen van afspraken en het
opstellen van goede brieven. Desgewenst voeren wij een gesprek met de medewerker.
Is de situatie zo uit de hand gelopen, dat ontslag de enige oplossing is? Dan begeleiden
wij van Dejura graag het juridische traject!