Met veel zorg heb ik met mijn werkneemster afspraken gemaakt over studiekosten. Overal aan gedacht.
Als zij vrijwillig uit dienst zou treden, zou ze deels de studiekosten terugbetalen. Wat gebeurt er? Ze gaat
niet in op mijn contractverlenging en vertrekt. Als ik haar vraag de studiekosten deels terug te betalen,
stapt ze naar de rechter. Die bepaalt dat ze niets verschuldigd is, omdat-ze-het-niet-goed-begrepen-heeft.
Nou, ja!

Goed geregeld, toch?
Soms denk je als werkgever alles keurig geregeld te hebben en vang je toch nog achter het net. Zoals deze
werkgever die een goede overeenkomst dacht te hebben opgesteld over studiekosten en het terugbetalen
ervan. Geheel volgens de regels had hij de overeenkomst bij aanvang van de studie afgesloten. Ook was
afgesproken dat er alleen naar rato terugbetaald hoefde te worden als ze binnen 3 jaar op eigen verzoek
uit dienst zou treden.

Niet dus!
De werkneemster meende in dit geval echter niets terug te hoeven betalen. Ze had namelijk niet begrepen
dat het niet accepteren van de verlenging van haar contract overeenkomt met ‘op eigen initiatief’ uit
dienst treden. De rechter stelde haar in het gelijk. De onduidelijkheid over de uitleg van de formulering
kwam voor rekening van de werkgever. Met als gevolg dat de werkgever geen studiekosten kon verhalen
op de werkneemster.

Een eenduidige studiekostenregeling
Hieruit blijkt weer eens hoe lastig het is om een eenduidige studiekostenregeling op te stellen die bij
onenigheid de toets van de rechter doorstaat. Toch is zo’n regeling sinds juli 2015 van nog groter belang.
De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers vanaf die tijd om werknemers in de gelegenheid te stellen
hun functioneren te verbeteren door middel van het volgen van een opleiding. Ook heeft een werknemer
recht op scholing wanneer de functie van de werknemer komt te vervallen als gevolg van bijvoorbeeld een
reorganisatie.

Nu zit ik goed!
Als arbeidsjuristen van Dejura zetten wij graag onze expertise in bij het opstellen van heldere
overeenkomsten. Zo bieden wij iedereen binnen de organisatie duidelijkheid en besparen wij werkgevers
veel kostbare tijd, proceskosten en andere onaangename financiële verrassingen.